Site Overlay

Source code website bán hàng thương mại điện tử giống fptshop bằng PHP MVCWebsite có đầy đủ các chức năng và giao diện tương tự như fpt shop:
– được xây dựng bằng PHP MVC
– có đầy đủ các chức năng như: danh sách, chi tiết, giỏ hàng, thanh toán, tin tức, tìm kiếm, thoe dõi đơn hàng.
– gủi mail thông báo khi đặt hàng thành công.
– giao diện đẹp.
video hướng dẫn cài đặt:
Tải source code tại:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/kinh-doanh

3 thoughts on “Source code website bán hàng thương mại điện tử giống fptshop bằng PHP MVC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *