Site Overlay

Sơn La bắt tiếp 1 đối tượng liên quan đến vụ án bồi thường đất đai khu vực Nhà máy thủy điện Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *