Site Overlay

Sóc Trăng: Nhiều sai phạm dự án Trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu, người dân bức xúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *