Site Overlay

Siêu âm thai bao nhiêu tuần thì nhìn rõ mặt thai nhi? Thai bao nhiêu tuần có thể nhìn rõ mặt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *