Site Overlay

Say Dada Meme(Remake?)/Countryhuman/Shitpost

41 thoughts on “Say Dada Meme(Remake?)/Countryhuman/Shitpost

 1. Đại nam: ĐM tao éo muốn có một thằng con như mày :')
  3 Que: ĐM TỤI MÀY, NGON BẮN ĐI >:D
  Việt Nam: chúng ta nên luộc chín nó nhỉ * aka búa và liềm *
  Cộng-sama: ờ * lên đạn súng *
  Một video tuyệt vời :)))) 👍👌

 2. Que…Ai dạy mài nói thế hả?HỂ?AI? Teo dạy chúng mài bao nhiêu năm rồi que,mà mài lại ZÔ Zăn Hoá là seo D: ???

 3. cộng: muốn ăn đạn ko? me: cho bắn với!!!! que: tưởng tao sợ à? me: mèo cộng đằng sau mày kìa!!!!! que: Á!!!!! O0O đại. nam: ta về đây….

 4. What
  Me: tao bố mày mà mày chửi
  Nam : bố để con
  Me : mày cút ra
  Me : để tao giết nó
  tiếng súng
  Me: á hự
  Vietcong : mày ăn đạn luôn đi
  Ba que : á hự
  To be counbe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *