Site Overlay

Sạt lở vùi lấp nhà ở Bắc Kạn, một trẻ nhỏ tử vong