Site Overlay

[SA.67] Chậm kinh 02 tuần, ra máu. các bác phán hộ em phát.

2 thoughts on “[SA.67] Chậm kinh 02 tuần, ra máu. các bác phán hộ em phát.

  1. tháng 11mih trễ Kinh 5ngay
    tháng 12 2018 cũng bị trễ 5ngay nữa k b tại sao bị vậy nữa. Co kinh hồi 13t tới bây. giờ 23tuoi tự nhiên bị vậy lo quá di .😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *