Review truyện đạo phi thiên hạ – Siêu phẩm kiếm hiệp

đến giờ tôi đọc được 3 truyện của tác giả này, tôi xem theo thứ tự này: Phượng ẩn thiên hạ, Đạo phi thiên hạ … Continue reading Review truyện đạo phi thiên hạ – Siêu phẩm kiếm hiệp