Site Overlay

Reset máy in EPSON T60 lên L800

4 thoughts on “Reset máy in EPSON T60 lên L800

  1. máy in epson t60 nâng lên l800 cho hoi chip mực nằm ở đâu? và máy load giấy nhưng không in bạn co cach nào không giúp mình với thanks

  2. Dùng để Reset máy báo đèn mực hết mực in và mặc định các lỗi về mực của máy khi máy ko cho in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *