Site Overlay

RADIO #277: VÌ LÀ NGƯỜI THỨ BA, NÊN CHỈ DÁM QUAN TÂM TỪ PHÍA XACho tôi hỏi, ở ngoài kia có ai muốn mình khoác lên người chiếc áo mang tên “người thứ ba” không?
Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà trong cuộc chiến với trái tim, có khi nào lý trí dễ dàng vượt qua mà chẳng đôi lần gục ngã…
Facebook:
Instagram:
Link tải app:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/giai-tri

1 thought on “RADIO #277: VÌ LÀ NGƯỜI THỨ BA, NÊN CHỈ DÁM QUAN TÂM TỪ PHÍA XA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *