Quy trình chưa đẻ em bé tiêu chuẩn WHOQuy trình chưa đẻ em bé tiêu chuẩn WHO Chiều dài Cân nặng Tuần thứ 8 1.6 cm 1 g Tuần thứ 9 2.3 cm 2 g Tuần thứ 10 3.1 cm 4 g Tuần thứ 11 4.1 cm 7 g Tuần …

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tim2lead.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply