Site Overlay

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050(Batdongsanbacninh.vn)

2 thoughts on “Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050(Batdongsanbacninh.vn)

 1. Mời anh chị tham khảo dự án kđt Vsip do tập đoàn Vsip singapore làm chủ đầu tư – uy tín và trách nhiệm! Hotline 0979958007

 2. Giai đoạn 2017 – 2022Sửa đổi

  Năm 2017, công nhận xã Nhân Thắng đạt chuẩn đô thị loại V và thành lập Thị trấn Nhân Thắng trực thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Năm 2018, công nhận thị xã Từ Sơn đạt chuẩn đô thị loại III và xã Trung Kênh đạt chuẩn đô thị loại V.Năm 2020, công nhận đô thị lõi Bắc Ninh (Từ Sơn-Tiên Du-Bắc Ninh) đạt chuẩn đô thị loại I và xã Cao Đức đạt chuẩn đô thị loại V.Năm 2021, công nhận đô thị Chờ, Phố Mới, Hồ mở rộng đạt chuẩn đô thị loại VI; Điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và xã: chuyển xã Đông Phong của huyện Yên Phong về thành phố Bắc Ninh quản lí; chuyển 3 xã (Hoài Thượng, Mão Điền, Trạm Lộ) của huyện Thuận Thành về huyện Gia Bình quản lí; chuyển xã Nghĩa Đạo của huyện Thuận Thành về huyện Lương Tài quản lí.Năm 2022, Tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương với 5 quận (Kinh Bắc, Tiên Du, Từ Sơn, Yên Phong, Quế Võ), 1 thị xã (Thuận Thành) và 2 huyện (Gia Bình, Lương Tài). Trong đó:Quận Kinh Bắc thành lập trên cơ sở 1 phần thành phố Bắc Ninh cũ, giữ nguyên 13 phường, 2 xã Đông Phong và Hòa Long thành lập phường cùng tên.Quận Từ Sơn thành lập trên cơ sở toàn bộ thị xã Từ Sơn cũ, giữ nguyên 7 phường, 5 xã còn lại thành lập phường cùng tên.Quận Tiên Du thành lập trên cơ sở 1 phần huyện Tiên Du cũ, 11 xã thành lập phường cùng tên; Thành lập phường Nguyễn Đăng Đạo trên cơ sở toàn bộ thị trấn Lim.Quận Nam Sơn thành lập trên cơ sở 1 phần còn lại của thành phố Bắc Ninh cũ (3 phường, 1 xã), 1 phần huyện Quế Võ cũ (5 xã: Chi Lăng, Hán Quảng, Mộ Đạo, Phương Liễu, Yên Giả) và 1 phần huyện Tiên Du cũ (2 xã: Lạc Vệ, Tân Chi); giữ nguyên 3 phường, 8 xã thành lập phường cùng tên`.Quận Yên Phong thành lập trên cơ sở toàn bộ huyện Yên Phong cũ, 12 xã thành lập phường cùng tên; Thành lập phường Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở toàn bộ thị trấn Chờ.Quận Quế Võ thành lập trên cơ sở 1 phần Quế Võ cũ (trừ các xã: Chi Lăng, Hán Quảng, Mộ Đạo, Phương Liễu, Yên Giả) và xã Kim Chân của thành phố Bắc Ninh cũ, 16 xã thành lập phường cùng tên; Thành lập phường Vũ Dương trên cơ sở toàn bộ thị trấn Phố Mới.

  Theo dự thảo Đề án, từ nay tới năm 2022, Bắc Ninh cơ bản đáp ứng đủ 5/5 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương gồm: dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, quy mô đô thị và cơ cấu trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

  Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh sẽ có 5 quận, 1 thị xã và 2 huyện, với 2 vùng: Nội thị và ngoại thị, trong đó vùng nội thị là đô thị loại I gồm các địa phương phía Bắc sông Đuống, phát triển đô thị theo hướng Văn hóa – Sinh thái – Tri thức – Thông minh; phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, chú trọng các ngành tài chính, ngân hàng, thương mại, giáo dục, y tế, nghỉ dưỡng, Logistic và du lịch. Vùng ngoại thị ở phía Nam sông Đuống là vùng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp sạch, trung tâm của vùng là đô thị Hồ, huyện Thuận Thành.

  Giai đoạn 2023 – 2030Sửa đổi

  Năm 2023, Thành lập huyện Quế Bình (trên cơ sở tách 5 phường của quận Quế Võ, 5 xã và 1 thị trấn của huyện Gia Bình, 2 xã của huyện Lương Tài); huyện lỵ đặt tại thị trấn Nhân Thắng.Năm 2026, công nhận đô thị Nhân Thắng – Cao Đức đạt chuẩn đô thị loại VINăm 2030, Thành lập Thị xã Quế Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích huyện Quế Bình. Cơ bản hoàn chỉnh địa giới hành chính: 6 quận, 2 thị xã và 2 huyện với 129 đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 92 phường, 8 thị trấn và 29 xã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *