Site Overlay

[Photoshop] Hướng Dẫn Cách Tạo Nền Trắng Cho Sản Phẩm (Bán Hàng Online)

7 thoughts on “[Photoshop] Hướng Dẫn Cách Tạo Nền Trắng Cho Sản Phẩm (Bán Hàng Online)

  1. sao ad zoom lại , kéo ảnh mà ko cần thao tác trên bàn phím hay chọn trên thanh công cụ hình bàn tay à . chỉ e với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *