Site Overlay

Phim chiến tranh Nga Đức thuyết minh hay nhất : Chiến Tuyến Đầu

26 thoughts on “Phim chiến tranh Nga Đức thuyết minh hay nhất : Chiến Tuyến Đầu

  1. Bọn chó Đức hít le này, dù chúng có nói gì thì chúng vẫn là một kẻ xâm lược, laf tội đồ của người nga.

  2. Thế chiến 2 đức đánh nga là sai lầm. Đúng ra fải đập vỡ mõm thằng Mỹ + Anh ngay từ đầu mới đúng

  3. Phim vo vản. Khi tân công chốt thi bên chủ đọng sẽ dùng pháo bán trận địa trước. Cong binh dọn bãi minh. Tang thiét giáp chọc sau. B40 dkz diệt hỏa lục. Sau đó bộ binh mói sum phom dành trận dia

  4. Đầu năm 1944 hồng quân liên xô đang bắt đầu phản công rồi.Quân Đức đang bị đẩy lùi rồi nha?

  5. Chiến tranh thế giới thứ 2 ,liên xô nước Nga là nước ton thât nhiều nhân mạng nhất 27 triệu người,cho đến bây giờ dân số nữ vẫn nhiều hơn nam…!!!

  6. Phim này sx như để sỉ nhục quân Nga thì phải, đánh đấm kiểu gì mà toàn lao vào họng súng kẻ địch để chết. Quân Đức thì anh dũng thiện chiến, khôn ngoan. Không biết nước nào sx phim này vậy?

  7. Yên tâm trung quốc sẽ thay đức trả thù trung quốc sẽ chiếm của nga hơn 13,1 triệu km2 đất và rất có thể cả mỹ với hơn 2 triệu km2 đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *