Site Overlay

Phát hiện ‘bọt biển màu xanh lá’ kỳ lạ tràn trên đường, quan sát một lúc, anh bèn gọi cảnh sát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *