Site Overlay

[ONESHOT/VKOOK] Ngài Thua em rồi !! Kim Tổng ??

40 thoughts on “[ONESHOT/VKOOK] Ngài Thua em rồi !! Kim Tổng ??

  1. Cho tớ mượn đất tí nha!! (đã xem đã like)
    Mọi người qua ủng hộ kênh nha chứ tui là tui vã quá rồi đó, viết kịch bản mà nhìn mấy con chữ muốn lòi con mắt mà hổng ai xem hết :<

  2. Film hay nhưng còn sai vài lỗi chính tả, với lại nếu làm film mà teencode film sẽ không hay lắm… Ý kiến riêng~ :))

  3. HAY QUÁ IIIIIIIIIIIIIII
    KHÚC CUỐI BUỒN CƯỜI VL :))))))))))))))
    CHẮC SAU SINH NỮA THÌ TAE KHÔNG CÒN TÓC NỮA =)))))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *