Site Overlay

ÔN THI MOS WORD 2010 – 1000 điểm

1 thought on “ÔN THI MOS WORD 2010 – 1000 điểm

  1. Mình rất cảm ơn vì bạn đã làm và chia sẻ clip này cho mình và mọi người. Mình chỉ góp ý nhỏ là bạn có thể thực hiện các thao tác liền mạch và nhanh hơn chút không vì mình thấy có nhiều chỗ bạn dừng lại một lát rồi mới tiếp tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *