Site Overlay

Nước sông dâng nhanh, nhiều xã ở Hà Tĩnh bị lũ cô lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *