Site Overlay

“Nội soi” dòng ti vi thông minh “made in Vietnam” | VTC

2 thoughts on ““Nội soi” dòng ti vi thông minh “made in Vietnam” | VTC

  1. tôi thích nhất câu nói nhà cung cấp bảo hành đầy đủ.tôi  ở quảng ninh lại bảo hành ở hà nội à.do đó theo tôi nên để các điểm vnpt địa phương bán và bảo hành .smartbox vnpt sẽ phát triển mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *