Site Overlay

Những bài biểu diễn đối luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam

16 thoughts on “Những bài biểu diễn đối luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam

  1. Võ bây giờ đánh như phim z nhìn các cụ xưa đánh là hiểu sao tập võ mà ra đường đánh thua côn đồ
    https://youtu.be/5o6JGoGthLQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *