Nhiều lo ngại về dự án lấn biển 1.700 tỷ đồng ở Lý Sơn | VTC14VTC14 | NHIỀU LO NGẠI QUANH DỰ ÁN LẤN BIỂN 1.700 TỶ ĐỒNG Ở LÝ SƠN Công ty cổ phần Phát triển Lý Sơn đề xuất với tỉnh Quảng Ngãi xin chủ trương.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply