Nhạc niệm Phật | Nam Mô A Di Đà Phật | Rất hayNam Mô A Di Đà Phật Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế, đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sinh Tây Phương để nhờ vào nguyện lực…

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tim2lead.com/category/lam-dep/

Leave a Reply