Nhà sàn đẹp nhất kiểu dân tộc Lự -Bản Hon-Lai Châukhám phá các vùng,miền,phong tục,tập quán,lễ hội,các điểm du lịch ở Lai Châu.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply