Site Overlay

Người dân Bắc Kạn gặp khó khăn ở khu tái định cư Nà Tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *