Site Overlay

ngâm thơ Chị em Thúy Kiều Giọng ngâm Nguyễn Ngọc

37 thoughts on “ngâm thơ Chị em Thúy Kiều Giọng ngâm Nguyễn Ngọc

  1. Tôi đã từng nghe trực tiếp một người nông dân ngâm kiều Nhưng có hơi hướng của hát ru. Thực sự cảm giác như vậy ấm áp và hay hơn thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *