Site Overlay

NEW STARs LIVE 002 – THANH KOI – MAX3 – HA NOI

37 thoughts on “NEW STARs LIVE 002 – THANH KOI – MAX3 – HA NOI

  1. Nhạc độc đấy .sợ sau live này bị tín đồ cắt nhạc hết …mix nguyên track luôn cơ 😋😋😃😃😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *