Site Overlay

MÚA HÁT TÌNH YÊU HÒA BÌNH | CÂU LẠC BỘ M.O.C

5 thoughts on “MÚA HÁT TÌNH YÊU HÒA BÌNH | CÂU LẠC BỘ M.O.C

  1. Chỉ khi có được hòa bình, con người mới có thể sống trong điều kiện tốt nhất, không phải chịu nỗi đau mất mát, chia li như trong chiến tranh và thoải mái theo đuổi đam mê của riêng mình. Đó cũng chính là lí do tại sao trên thế giới hiện nay luôn có những tổ chức, cá nhân đấu tranh không ngừng nghỉ vì một nền hòa bình bền vững cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ.Các bạn xứng đáng là thế hệ tiếp nối là ngôi sao sáng của đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *