Site Overlay

Múa Alibaba

50 thoughts on “Múa Alibaba

  1. Các bác thấy con cháu múa đẹp không 😎😎😎😎😎😎😎😎 con cháu mới học lớp ba thôi cháu tên là trần thị lan hương

  2. Ưerddyanh kéo tóc bà la chu chu à à các điều là ông đang lát là cậu kìa Arab Kara Kara Kara kìa ông Văn Đạt làm gì đâu vợ về đất

  3. Mấy bạn múa được không mà nói người ta nhỏ vậy mà đã múa được alibaba là giỏi lắm rồi đấy lúc bằng tuổi mấy em này mình múa như mấy em được giải nhất đấy. Đừng bao giờ nói người ta khi mình không múa được. Chính các bạn sẽ bị người ta chế nhạo như mấy bạn đã chế nhạo người ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *