Site Overlay

Mô hình Câu lạc bộ huấn luyện giỏi ở Trung đoàn 98, Sư đoàn 316Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã xây dựng, triển khai mô hình “Câu lạc bộ huấn luyện giỏi” với mục đích nhằm nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, giúp bộ đội huấn luyện hiệu quả. Trong đó gồm 4 tổ huấn luyện: điều lệnh, chiến thuật, thể lực, kỷ luật. Mô hình này đã mang lại hiệu quả mới trong công tác huấn luyện của đơn vị.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *