Site Overlay

MCHouse x Challenge ” Người Truyền Cảm Hứng ” Mc12

16 thoughts on “MCHouse x Challenge ” Người Truyền Cảm Hứng ” Mc12

  1. check check mic check check mic yo.đây là nhạc rap tao viết lúc vào ban đêm .đối với tao cũng giống thằng mc12 tao thêm..flow tao đang uống cho nó vào nhịp beat để cho nó feel ..mấy thằng ngoài kìa biết con cặc gì về rap để tao hát tao yêu..rồi tao ngồi xuống hút cần để viết cho nó có vần rap như mấy thằng kìa ngu dần đừng để tao dạy thêm một lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *