Site Overlay

Master Kamal – YOGA CHO MỌI NGƯỜI TẬP 1

49 thoughts on “Master Kamal – YOGA CHO MỌI NGƯỜI TẬP 1

  1. Bài này mih tập từ hồi nắm 2006 rất dễ tập , phải chi cho quảng cáo ở đầu hết đi chứ đang tập quảng cáo nhiều quá thay hơi mất cảm xúc

  2. xin hỏi VAFACO Official: mình chỉ tập theo video tập 1 này thôi đựơc không? mỗi động tác tập mấy lần? cả tập 1 này mất bao nhiêu thời gian?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *