Site Overlay

lý liên kiệt – phim võ thuật 2018 thuyết minh

16 thoughts on “lý liên kiệt – phim võ thuật 2018 thuyết minh

  1. Phim ngày xưa xem đã thật. Người thật. Kungfu thật .cảnh thật. Ít kĩ xảo chỉnh sửa. Phim bây giờ 10 thì hết 9 là tạp nham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *