Site Overlay

Lý Do Có Nhiều Biệt Phủ Ở Ninh BìnhDự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) được Kiểm toán Nhà nước điểm tên vì đội vốn lên tới 36 lần từ 72 tỷ đồng lên gần 2.600 tỷ đồng. Tại phiên thảo luận việc thực hiện chính sách, pha’p luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

#nguyenhulinh #vksdn

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *