Site Overlay

Lọc Ra Danh Sách Tên Sheet Trong Excel – Excel Sheets Name ListChia sẻ cách Lọc Danh Sách Tên Sheet Trong Excel Nhanh Nhất

Code tham khảo:

Sub Danhsach_TenSheet()
Dim xWs As Worksheet
On Error Resume Next
Application.DisplayAlerts = False
xTitleId = “Ivan”
Application.Sheets(xTitleId).Delete
Application.Sheets.Add Application.Sheets(1)
Set xWs = Application.ActiveSheet
xWs.Name = xTitleId
For i = 2 To Application.Sheets.Count
xWs.Range(“A” & i) = Application.Sheets(i).Name
Next
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Đăng Ký Xem Thêm Tại:
Cảm ơn các bạn đã đón xem.
Đăng ký kênh để theo dõi Video mới nhất:
Facebook:
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, chúc bạn nhiều sức khỏe vạn niềm vui!
Thân ái,
IVAN

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *