Site Overlay

Lien ket du lieu giua cac sheet tren excel bang ham indirect#Indirect, hàm liên kết dữ liệu giữa các sheet trên excel. Khi bạn có một file excel gồm nhiều bảng tính trên nhiều sheet, việc lấy dữ liệu giữa các sheet là không tránh khỏi. Trong excel hỗ trợ hàm indirect để bạn thực hiện việc liên kết dữ liệu giữa các sheet một cách dễ dàng.
Ẩn công thức excel:
Kết hợp Vlookup và Indirect:
Tải tài liệu:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

7 thoughts on “Lien ket du lieu giua cac sheet tren excel bang ham indirect

  1. bạn cho mình hỏi tại sao khi mình lấy dữ liệu từ sheet1 gốc qua sheet2 bằng dấu = thì kết quả lại là value, trong khi mình tạo sheet 3 mới hoàn toàn thì lại làm được cảm ơ bạn(quachloan168@gmail.com)

  2. Thực ra không hiểu lắm ý đồ của hàm này là gì, chứ nếu chỉ đơn giản vậy thì có thể gõ "=" hoặc dùng countif đếm luôn sheet vidu cũng được… Mong add giải thích rõ

  3. thầy có thể chỉ giúp e cách dùng hàm VLOOKUP để liên kết giữa các sheet k ạ, sheet có hàng trăm đối tượng, đi gõ cả trăm cái hàm indirect thì chết à thầy. copy công thức trừ khi 2 sheet thứ tự phải y như nhau. nếu k giống nhau thì sai hết

  4. làm rắc rối vấn đề, tại sheet indirect gõ "=" rồi chuyển qua sheet vidu1 chọn ô kq rồi enter là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *