Home » Lễ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng (Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ phối hợp với SBTN tổ chức)

Lễ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng (Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ phối hợp với SBTN tổ chức)Lễ tưởng niệm và ra mắt sách về nhạc sĩ Anh Bằng do câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ phối hợp với đài truyền hình SBTN tổ chức. Chương trình có nhạc sĩ…

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *