Site Overlay

Lập Trình Mạng Java – Chat Multi Client -Server UDP Bài 3Bài tập Lập trình mạng. Chat nhiều Client với 1 Server. Nếu Client nào không hoạt động trong 15s thì Server ngắt kết nối. Giao thức UDP
Nếu bạn quan tâm source code bạn có thể comment bên dưới or liên hệ trực tiếp với tôi.
Facebook:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Lập Trình Mạng Java – Chat Multi Client -Server UDP Bài 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *