Site Overlay

Lặp lại dòng tiêu đề trên các trang in trong ExcelLuôn hiện dòng tiêu đề trên các trang khi in, lặp lại tiêu đề cột trên các trang in trong Excel, Preview và in luôn có dòng tiêu đề ở mỗi trang trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Tạo tiêu đề giống nhau ở các trang trong Excel

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

24 thoughts on “Lặp lại dòng tiêu đề trên các trang in trong Excel

  1. Tôi cần 2 trang đầu thì thoe tiêu đề của trang thứ nhất còn các trang cuối thì theo tiêu đề của trang thứ 3. Vậy làm như thế nào ah

  2. thầy cho em hỏi giả sử em có tất cả 5 trang. em muốn 4 trang đầu có tiêu đề, trang số 5 không có thì làm thế nào thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *