Site Overlay

làm trắng nền Trong Photoshop

4 thoughts on “làm trắng nền Trong Photoshop

  1. Tại sao khi em click Alt+Delete thì nó lại ra màu đen ạ. Không biết em có thiếu bước nào không ạ.
    Em cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *