Site Overlay

Làm Sao Thu Nhỏ Bắp Tay Với Các Bài Tập Đơn Giản Cho Nữ – Junie HLV Ryan Long Fintess

14 thoughts on “Làm Sao Thu Nhỏ Bắp Tay Với Các Bài Tập Đơn Giản Cho Nữ – Junie HLV Ryan Long Fintess

  1. Anh ơi anh hướng dẫn tập bụng cho người bụng bị xệ xuống, mỡ nhiều phần bụng dưới đc không ạ?

  2. Hôm nay video khá chất lượng và đi đúng vấn đề nhanh…. góp ý mong chất lượng video của ac ngày càng tăng em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *