Site Overlay

Làm món thịt bò nướng bằng đồ Nhật Bản Nhật Bản

21 thoughts on “Làm món thịt bò nướng bằng đồ Nhật Bản Nhật Bản

  1. đu chị có thể là đườt cáy đó hả chị hay đó!!! chị ở đâu đó!! em muốn biết đó!!!

  2. mình củng ở nhật như không có nhửng thứ này
    ming có viết hay để đấu say các bạn thông cảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *