Site Overlay

Kỹ năng khám khớp gối YouTube

10 thoughts on “Kỹ năng khám khớp gối YouTube

  1. nếu ngăn kéo trước dương tính thì chắc chắn có tổn thương dây chằng chéo trước, tuy nhiên nếu âm tính thì không chắc chắn là không có tổn thương dây chằng chéo trước nhé BS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *