Site Overlay

Kinh nguyệt kéo dài, ra máu đen, máu cục là hiện tượng gì? TS Nguyễn Thị Vân Anh tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *