Site Overlay

Khoa học chứng minh chửi thề là thói quen tốt– anh em nào thích chửi thề thì chửi nhiều vào

5 thoughts on “Khoa học chứng minh chửi thề là thói quen tốt– anh em nào thích chửi thề thì chửi nhiều vào

  1. Khoa học chứng minh rắm là sự dồn toa của cứt do va vào thành đít mà tạo thành âm thanh tuy không nguy hiểm nhưng giải tán được năm bảy chú thanh liên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *