Khánh Hòa: Thu hồi đất hai dự án lấn biển | THỜI SỰ TRƯA 20/1/2019NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH: Khánh Hòa: Thu hồi đất hai dự án lấn biển Khơi thông những dòng sông chết Tổng kiểm tra xe …

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply