Site Overlay

#khámpháquênhà #2 Buổi huấn luyện chim đại bàng | của câu Lạc bộ Falconry cà mau

12 thoughts on “#khámpháquênhà #2 Buổi huấn luyện chim đại bàng | của câu Lạc bộ Falconry cà mau

  1. Bạn huấn luyện được chim ưng giỏi quá,Rất vui khi ghé xem hết video hay và kết nối với các bạn.

  2. Cung tham gia buổi huấn luyện chim dai bang 👍👍🖖🖖🖖❤️👌👍❤️👌😘😘😊😊👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *