Site Overlay

Karaoke Beat Ngắm Hoa Lệ Rơi – Châu Khải Phong

23 thoughts on “Karaoke Beat Ngắm Hoa Lệ Rơi – Châu Khải Phong

  1. Tôi thích hát bài karaoke này , vì tôi chỉ cần cầm mic dơ lên mồm hát mấy câu đầu dễ hát , còn đoạn điệp khúc cao giọng tôi đéo cần hát mà người nghe vẫn vỗ tay khen hay ầm ĩ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *