Site Overlay

Iphone 6 Lỗi dính tai nghe

31 thoughts on “Iphone 6 Lỗi dính tai nghe

  1. K hiểu thì đừng chửi ngta. Ý là bạn đặt ở chết độ hẹn giờ. Hết thời gian đặt nó sẽ kêu để xem hỏng loa hay lỗi hiển thị tai nghe.

  2. Huhu bh bị mất tiếng r nhà thì bị mất tai nghe 😭 cảm giác như bị điếc ấy chả nghe dc j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *