Site Overlay

iphone 5s treo táo và màn hình xanh

3 thoughts on “iphone 5s treo táo và màn hình xanh

  1. Ai bị giống vậy hoặc cao nhân nào chuyên sửa máy có thể dự đoán tình trạng máy bị gì không? máy mình cũng đang gặp tình trạng như thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *