Site Overlay

HUYỀN THOẠI MÔI SÊ,

24 thoughts on “HUYỀN THOẠI MÔI SÊ,

  1. Không phải là ‘huyền thoại’. Đây là câu chuyện lịch sử của dân tộc Do thái…Bạn nên suy nghĩ và đặt lại cho đúng lịch sử dân tộc Do thái….

  2. AI chửi đức Chúa Trời cũng được khinh bỉ đức Chúa Trời cũng được. Hãy lắng nghe 10phut. Lời giảng của Đức Chúa Trời. Qua lời giảng của mục sư. Các bạn sẽ diễm phúc lời của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của các bạn rất là kỳ diệu.

  3. MOISE là nhân vật đặc biệt – VỊ THÁNH làm việc cho ĐỨC CHÚA TRỜI ,vì vậy bộ phim này đã dùng cái từ "HUYỀN THOẠI " phải không ? Ừ vì quá tài giỏi nên gọi là HUYỀN THOẠI , chứ đây là chuyện có 100% . Khi một người được ĐỨC CHÚA TRỜI chọn thì người đó sẽ làm đực bất cứ việc gì khi CHÚA ĐIỀU KHIỂN – cho nên nói là HUYỀN THOẠI cùng được !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *